Op het wiedbed in de wortels om onkruid te verwijderen