Biologisch pootgoed in NederlandsNederlands

Verzendkosten worden automatisch berekend binnen Nederland, uitgezonderd De Waddeneilanden). Voor afleveren in België, Duitsland, Engeland, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk geldt een automatisch tarief indien gewicht onder de 30,5 Kg is . In alle andere gevallen ontvangt u van ons een orderbevestiging waarop de verzendkosten op aanvraag vermeld staat. U kunt de verzendkosten aanvragen via de contactpersoon en e-mailadres dat op de orderbevestiging vermeld staat. Terug naar de orderbevestiging ›

Organic seed potatoesEnglish

For delivery in Belgium, Luxembourg, France, Germany, England, Denmark and Austria the shop applies an automatic rate if weight is under the 30.5 Kg. In all other cases, we will send you an order confirmation which the shipping upon request. You can check the shipping cost request via the contact and email address on the order. Back to the order confirmation ›

Bio-Saatgut KartoffelnDeutsch

Für die Lieferung in Belgien, Luxemburg, Frankreich gilt Deutschland, England, Dänemark und Österreich ein Tarif-Automatik, wenn Gewicht unter 30,5 Kg. In allen anderen Fällen, wir schicken Ihnen eine Bestätigung Ihrer Bestellung, den Versand auf Anfrage. Sie können die Versand Kosten Anfrage über die Kontakt- und e-Mail-Adresse bei der Bestellung überprüfen. Zurück zur Bestätigung Bestellung ›

Pommes de terre de semences biologiquesFrançais

Pour la livraison en Belgique, Luxembourg, France, Allemagne, Angleterre, Danemark et Autriche applique un taux automatique si le poids est moins le 30,5 Kg. Dans tous les autres cas, nous vous ferons parvenir une confirmation de commande dont les frais d’expédition sur demande. Vous pouvez consulter la demande de coût transport maritime via l’adresse de contact et email sur l’ordre. Retour à la confirmation de commande ›