Voorjaarsbollen

In dit teeltadvies wordt stapsgewijs aangegeven hoe je de verschillende soorten en variëteiten het beste kunt planten en verzorgen.

Wanneer planten en hoe te verzorgen.

Voorjaarsbollen kunnen vanaf half maart in de volle grond worden uitgeplant. Per m2 kun je volstaan met 40 stuks per m2 , hierdoor ontstaat een mooi gewas wat stevigheid aan elkaar ontleent. Natuurlijk kun je ze ook solitair aanplanten wanneer je kiest voor een mix beplanting waarbij de bollen verspreid over de gehele border terug komen. Sommige soorten zoals Liatris zullen zich in de loop van de jaren uitbreiden, gladiolen zullen na verloop van een aantal jaren verdwijnen. Om de gladiolen te behouden kun je ze oprooien in november en de kralen (het jonge plantgoed) in het voorjaar daarop weer uitplanten.

Voorjaarsbollen voor pluktuinen.

Voorjaarsbollen die worden gebruikt voor pluktuinen zullen elk jaar opnieuw moeten worden aangeplant omdat ze te weinig de energie kunnen vast leggen in de bol of knol voor het volgende jaar. Om voorjaarsbollen aan te planten kun je de plantdichtheid verhogen tot 60 stuks per m2, bij voorkeur op een bed met een onderlinge rijafstand van 20 cm en een onderlinge afstand in de rij van 8-10 cm. Bij het oogsten van het gewas bij pluktuinen is het belangrijk dat de bloemen netjes worden afgesneden zodat er een gladde wond ontstaat die door de plant makkelijk afgegrendeld kan worden zodat bacteriën geen toegang krijgen tot de plant. Het ontsmetten van snijgereedschap is geen overbodige luxe om een gezond gewas te behouden. Daarnaast is het belangrijk dat het gewas in het juiste stadium wordt geoogst zodat de bloemen ook op de vaas zich nog mooi kunnen presenteren.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij gebruik van deze gegevens