Vaste Planten/Groenten

In dit teeltadvies wordt stapsgewijs aangegeven hoe je de verschillende soorten en variëteiten het beste kunt planten en verzorgen.

Planten

Het planten van vaste planten, en ook de groenten, kan vanaf begin maart in de volle grond of in bakken of potten. De grond moet goed bewerkbaar zijn, zodat de planten voldoende losse grond rondom de haarwortels krijgen zodat zij niet kunnen uitdrogen, en zich kunnen vestigen. De planten moeten volledig onder de  grond worden geplant en worden afgedekt met 1 à 2 cm grond. Voor het aanleggen van een border waarbij de planten als sierplant gaan functioneren heb je per m2 voor planten die een maximale hoogte bereiken van 30 cm 12 stuks per m2 nodig, Voor de soorten die een hoogte bereiken van 30-75 cm kan worden volstaan met 9 stuks per m2 en voor soorten met een hoogte hoger dan 75 cm kun je volstaan met 7 stuks per m2.

Wanneer je vaste planten gaat gebruiken voor een pluktuin is het raadzaam om ze op rijen aan te planten met een onderlinge afstand van 30 cm en 5 planten in de rij. Hierdoor worden de planten gestimuleerd om de hoogte in te gaan wat belangrijk is voor het oogsten van de bloemen. Daarnaast heeft dit nog als bijkomend voordeel dat de planten stevigheid aan elkaar kunnen ontlenen.

Qua bemesting kan worden volstaan met het aanbrengen vooraf gaand aan het plant klaarmaken van de border of de pluktuin bedden van groencompost of bladaarde. Door dit door te spitten komt het gedurende het groeiseizoen beschikbaar voor de plant en wordt het bodemleven gestimuleerd. Teveel bemesten geeft een lang en slap gewas en maakt de plant vatbaarder voor ziekten en plagen.

Oogsten

Bij het oogsten van het gewas bij pluktuinen is het belangrijk dat de bloemen netjes worden afgesneden zodat er een gladde wond ontstaat die door de plant makkelijk afgegrendeld kan worden zodat bacteriën geen toegang krijgen tot de plant. Het ontsmetten van snijgereedschap is geen overbodige luxe om een gezond gewas te behouden. Daarnaast is het belangrijk dat het gewas in het juiste stadium wordt geoogst zodat de bloemen ook op de vaas zich nog mooi kunnen presenteren.

Verzorging

Vaste planten  komen elk jaar terug en sterven in de herfst of het begin van de winter af. Het is raadzaam om de planten goed te laten afsterven en het afgestorven gewas pas aan het eind van de winter te verwijderen, dit is beter voor de plant, voor alle nuttige insecten en kleine vogels zodat ze kunnen overwinteren en veel planten hebben ook in de winter met hun winterskelet sierwaarde in de tuin. Gedurende het groeiseizoen is de verzorging niet ingewikkeld, afhankelijk van de bedoeling van de tuin kun je meer of minder intensief oude bloemen verwijderen, slecht blad verwijderen en de planten ondersteuning bieden, dit is sterk afhankelijk van het ondershoudsnivo van de tuin of pluktuin.  De planten hoeven gedurende het groeiseizoen niet te worden bij gemest. Daarnaast zijn de variëteiten die wij aanbieden goed resistent tegen de meeste ziekten en plagen, en behoeven dan ook geen bescherming door het gebruik van plantenversterkers of preparaten

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij gebruik van deze gegevens