Over Skal

Skal controleert biologische landbouwbedrijven in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor de biologische productie in de lidstaten van de EU, dus ook in Nederland bestaat een wettelijke regelgeving. Inspectie bestaat uit bedrijfsbezoeken, monsternames en administratieve beoordelingen. Onder certificatie verstaat men de uiteindelijke beslissing of een onderneming met recht de aanduiding “biologisch” op de producten mag voeren. Voldoet men aan alle eisen dan ontvangt de onderneming het certificaat.

Het certificaat